Konferencja pt. „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy” (Łódź, 11-12 grudnia 2017 r.)*

*Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020, finansowane przez Ministra Zdrowia.