Działania realizowane w projekcie są związane z takimi zagadnieniami jak: zarządzanie zdrowiem zróżnicowanych wiekowo pracowników firm, realizacji programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników, wellbeing w organizacji, benefity pracownicze, zarządzanie zdrowiem w pracy, programy zdrowotne w firmach, ocena jakości promocji zdrowia. Jest to projekt doradczo-edukacyjny, kierowany do menedżerów firm, osób zajmujących się m.in. public relations, human resources, employer branding, CSR, marketingiem, komunikacją, bezpieczeństwem i higieną pracy, medycyną pracy. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapraszamy do śledzenia aktualności o projekcie, zapoznania się z materiałami szkoleniowymi, udziału w konferencjach i konwersatoriach oraz do korzystania z konsultacji.