Zachęcamy do zapoznania się materiałami, z realizowanych wydarzeń (konferencji, seminariów itp.), przygotowanymi przez ekspertów zespołu Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy IMP oraz zaproszonych ekspertów zewnętrznych. Poniżej dostępne są prezentacje z następujących spotkań:

• Konferencja pt. „Wyzwania dla prozdrowotnej aktywności firm w kontekście zmian demograficznych” (Łódź, 16 października 2019 r. )
• Konferencja pt. „Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy” (Łódź, 13 grudnia 2018 r.)
• Konferencja pt. „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy” (Łódź, 11-12 grudnia 2017 r.)