Konferencja pt. „Wyzwania dla prozdrowotnej aktywności firm w kontekście zmian demograficznych” (Łódź, 16 października 2019 r.)*

*Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020, finansowane przez Ministra Zdrowia.