Konsultacje

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy zaprasza przedstawicieli firm na bezpłatne konsultacje dotyczące planowania i wdrażania działań prozdrowotnych dla swoich pracowników.

  • Czego dotyczą konsultacje? Planowania, doskonalenia działań, oceny przebiegu i efektów programów promocji zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej dla pracowników.
  • Gdzie się odbywają? W Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi lub w siedzibie firmy.
  • Kiedy? Staramy się dopasować do możliwości firmy. Zainteresowanych prosimy o przesłanie 3 dogodnych terminów spotkań. W ciągu kilku dni prześlemy informację zwrotną odnośnie proponowanych terminów.
  • Ile trwają? Zwykle około 2-3 godzin.

  • Jakie są korzyści dla firmy? Firma biorąca udział w konsultacjach ma możliwość m.in.:

– poznać nowe skuteczne metody planowania i wdrażania działań prozdrowotnych, oceny ich przebiegu i efektów,
– ograniczyć ryzyko niepowodzeń, jakie towarzyszy realizacji programów prozdrowotnych w firmie,
– lepiej zintegrować działania prozdrowotne z kulturą organizacyjną, celami i strategiami rozwoju, wizerunkiem publicznym,
– podnieść skuteczność realizowanych działań prozdrowotnych i zwiększyć osiągane z nich korzyści,
– zracjonalizować niektóre koszty takich działań, uczynić je bardziej opłacalnymi,
– zwiększyć zainteresowanie pracowników sprawami zdrowia i uczestnictwo w oferowanych działaniach,
– udoskonalić zarządzanie programem prozdrowotnym i kompetencje zespołu projektowego,
– wypromować się jako pracodawca dbający o zdrowie personelu.

  • Na czym polegają k0nsultacje? Składają się z kilku elementów:

Rozpoznania – na początku poznajemy podstawowe informacje o firmie, prowadzonych działaniach prozdrowotnych, napotykanych trudnościach, oczekiwaniach itp. Takie rozpoznanie służy temu, by móc jak najlepiej dopasować wskazówki do potrzeb i możliwości firmy. Ze względu na różnorodność firm, nie ma jednej gotowej recepty na program prozdrowotny dla pracowników. Każdy program musi być „szyty na miarę”.

Rekomendacji – wskazujemy mocne i słabe strony podejmowanych inicjatyw, proponujemy sposoby udoskonalenia prowadzonych działań, wspólnie omawiamy możliwości i sposoby ich wdrożenia. Analizujemy także zgłaszane trudności i wyzwania, które pojawiły się w toku realizacji programu prozdrowotnego i poszukujemy możliwych rozwiązań.

Pisemnego sprawozdania – po spotkaniu przekazujemy pisemne podsumowanie wraz z rekomendacjami.

  • Co nas wyróżnia? Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji wdrożeń programów promocji zdrowia w firmach, w prowadzeniu badań naukowych (m.in. nagroda WHO za wybitny wkład w badania w dziedzinie promocji zdrowia), realizacji kilkudziesięciu projektów (krajowych i międzynarodowych) oraz działalności szkoleniowej. Jesteśmy autorami uznanych międzynarodowych poradników i narzędzi oceny programów promocji zdrowia.

Od 2017 roku w ramach Projektu udzieliliśmy ponad 300 konsultacji w zróżnicowanych formach – zarówno doraźne (krótkie, udzielane przez telefon lub mailowo odpowiedzi na drobne pytania) jak i  pogłębione, gdzie spotykaliśmy się z przedstawicielami firm.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konsultacjach zapraszamy do kontaktu: tel. 42 6314 685, kamila.knol-michalowska@imp.lodz.pl

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.