Koncepcja promocji zdrowia w pracy w kontekście zarządzania zdrowiem, energią i wiekiem personelu