Certyfikat Menadżera Promocji Zdrowia

Certyfikat Menadżera Promocji Zdrowia* jest dokumentem potwierdzającym posiadanie kompetencji z zakresu zarządzania programami promocji zdrowia w pracy. Promocja zdrowia w pracy jest strategią działania, którą opisuje hasło „zdrowy pracownik w zdrowej organizacji”. Obejmuje nie tylko aktywności wymagane od pracodawcy na mocy prawa, ale głównie te, które wykraczają poza obligacje do ochrony zdrowia w miejscu pracy. Jej celem jest utrzymanie, a nawet wzmacnianie zdrowia personelu tak, by pracownicy zachowywali i rozwijali swoją zdolność do pracy (rzadziej i krócej chorowali, byli sprawni fizycznie i psychicznie, dobrze radzili sobie ze stresem itp.), a dzięki temu firma lepiej osiągała swoje cele. Promocja zdrowia w firmie integruje działania podejmowane na rzecz prozdrowotnych przekształceń w materialnym środowisku i organizacji pracy, usług w zakresie opieki medycznej oraz wspierania prozdrowotnych stylów życia personelu.

Certyfikat Menadżera Promocji Zdrowia przyznawany jest przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

Certyfikat posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny, złoty.

 

*Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020, finansowane przez Ministra Zdrowia. 

 

Skip to content