Sieć Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy

Sieć Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy jest platformą wspierającą profesjonalny rozwój osób zarządzających promocją zdrowia.

  • Dlaczego ją zorganizowaliśmy?

W ostatnich latach coraz więcej zakładów pracy w Polsce angażuje się w różne działania na rzecz zdrowia swojego personelu, idące dalej niż obligacje prawne do ochrony zdrowia w miejscu pracy. Przy tej okazji firmom zależy na osiąganiu jak największych korzyści zarówno zdrowotnych, jak też biznesowych i wizerunkowych. Istotnym wsparciem dla realizacji takich celów są wysokie kompetencje osób realizujących promocję zdrowia w firmach, niezbędne do planowania, skutecznego wdrażania, oceny i wykorzystania efektów takich działań. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi zorganizowało Sieć Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy.

  • Co umożliwia uczestnictwo w Sieci?

– zdobywanie najnowszej wiedzy eksperckiej z zakresu metodyki realizacji programów promocji zdrowia w pracy,

– wymianę doświadczeń praktycznych pomiędzy osobami wdrażającymi działania prozdrowotne w zakładach pracy,

– popularyzowanie własnych dokonań w zakresie zarządzania promocją zdrowia pracujących,

– zdobywanie przez zainteresowane osoby certyfikatów potwierdzających nabyte kompetencje,

– integrację menadżerów promocji zdrowia w pracy w celu rozpoznawania i artykułowania potrzeb środowiska.

Sieć jest otwarta dla osób, którym bliska jest idea promocji zdrowia w zakładach pracy i realizują działania w tym obszarze, w tym zwłaszcza pracodawców i kadry zarządzającej firm, specjalistów HR, EB, CSR, BHP, SMP.

Uroczysta inauguracja Sieci nastąpiła 13 grudnia 2018 roku na konferencji pt. „Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy”. Kolejne spotkanie miało miejsce 3 kwietnia 2019 roku.

Współpraca w ramach Sieci odbywa się głównie poprzez możliwość uczestnictwa
w dedykowanych jej konferencjach, seminariach, szkoleniach, wizytach studyjnych oraz korzystanie z kanałów internetowych.  Koordynatorem Sieci jest Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.

W tej chwili (lipiec 2019) Sieć zrzesza 60 specjalistów.

Przystąpienie do Sieci nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami ze strony Uczestnika (także finansowymi). W każdej chwili Uczestnik może zrezygnować z członkostwa w Sieci, informując o tym Koordynatora.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie deklaracji przystąpienia do Sieci  i przesłanie jej drogą mailowa na adres: kamila.knol-michalowska@imp.lodz.pl.