Raporty

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu pt. „Analiza międzynarodowej literatury naukowej na temat skuteczności programów promocji zdrowia w zakładach pracy w kontekście starzenia się populacji wraz z rekomendacjami dotyczącymi potrzeb i możliwości wdrożenia takich programów w warunkach polskich w obecnej i ewentualnie przyszłej edycji NPZ”, opracowanego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia (Autorzy: Eliza Goszczyńska, Krzysztof Puchalski, Marta Janiszewska-Desperak)*.

*Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.


Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt. „Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1015 pracowników średnich i dużych firm w Polsce” (Autorzy: Marek Zaremba, Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski)*.

*Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020, finansowane przez Ministra Zdrowia.


Zachęcamy do pobierania i korzystania z naszej najnowszej publikacji: „” (Autorzy: Eliza Goszczyńska, Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski)*.
Znajdziecie tu Państwo m.in. dane dotyczące:

  • skutków promocji zdrowia w zakładach pracy w ocenach menadżerów,
  • powodów angażowania się firm w promocję zdrowia personelu,
  • postaw menadżerów wobec promocji zdrowia starzejącego się personelu,
  • marginalizowania w firmach problemu starzenia się społeczeństwa,
  • niedostatecznego zainteresowania odmiennością potrzeb zdrowotnych różnych generacji pracowników.

*Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Poniżej prezentujemy również listę z odnośnikami do polecanych raportów z badań naukowych (m.in. populacyjnych, analiz literatury, wdrożeń) dotyczących różnych zagadnień związanych z problemem starzenia się pracowników, w tym ich zdrowia.

Skip to content