Raporty z badań

Zachęcamy do pobierania i korzystania z naszej najnowszej publikacji: „Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce” (Autorzy: Eliza Goszczyńska, Elżbieta Korzeniowska, Krzysztof Puchalski).

Znajdziecie tu Państwo m.in. dane dotyczące: 

  • skutków promocji zdrowia w zakładach pracy w ocenach menadżerów,
  • powodów angażowania się firm w promocję zdrowia personelu,
  • postaw menadżerów wobec promocji zdrowia starzejącego się personelu,
  • marginalizowania w firmach problemu starzenia się społeczeństwa,
  • niedostatecznego zainteresowania odmiennością potrzeb zdrowotnych różnych generacji pracowników.

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).

 

W tym miejscu warto również zapoznać się z prezentacją z 2017 roku, pochodzącą z jakościowego (przeprowadzonego metodą fokusową) badania potrzeb i oczekiwań dotyczących informacji na temat zakładowych programów promocji aktywnego i zdrowego starzenia się. Głównym celem  analizy było rozpoznanie stosunku pracodawców i menadżerów do problemów starzenia się społeczeństwa i zarządzania zdrowiem personelu w zakładach pracy oraz potrzeb edukacyjnych w tym zakresie.

Pobierz materiał tutaj