Broszury

Tu znajdziecie Państwo opracowane przez nasz zespół materiały informacyjne:

  • broszurę pt. „Nowe czynniki szkodliwe i zagrożenia dla zdrowia w pracy i w życiu codziennym. Jak zapobiegać ich działaniu?”**;
  • broszurę pt. „Zasady opieki profilaktycznej nad starszym pracownikiem. Materiały dla pracodawców”**;
  • broszurę pt. „Opieka profilaktyczna nad starzejącym się pracownikiem. Broszura dla służby medycyny pracy**”
  • broszurę pt. „Zachowania prozdrowotne związane ze stylem życia w kontekście ekspozycji zawodowej. Materiały edukacyjne dla pracowników”**;
  • broszurę pt. „Centrum Konsultacyjne wspierające zdrowie personelu firm. Broszura informacyjna o bezpłatnej działalności konsultacyjnej dla firm”, poświęconą działalności Centrum Konsultacyjnego oraz zagadnienia wzmacniania i podtrzymywania zdolności do pracy wszystkich pokoleń pracowników**;
  • broszurę pt. „Zarządzanie zdrowiem w firmie a starzenie się personelu – informator”, która zawiera podstawowe dane o specyfice funkcjonowania w pracy personelu 50+ oraz zasady wdrażania strategii promocji zdrowia uwzględniającej ich potrzeby zdrowotne*;
  • ulotkę pt. „Zarządzanie zdrowiem starzejącego się personelu – dlaczego warto wdrożyć w firmie strategię promocji zdrowia?”, która informuje o korzyściach płynących z wdrażania w zakładach pracy strategii promocji zdrowia*.

Zapraszamy do lektury materiałów, pobierania i dzielenia się z osobami zainteresowanymi kwestią zarządzania zdrowiem w firmie i problemem starzenia się personelu.

*Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020, finansowane przez Ministra Zdrowia.

**Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Zachowania prozdrowotne związane ze stylem życia w kontekście ekspozycji zawodowej. Materiały edukacyjne dla pracowników

baner do raportu zarządzanie zdrowiem w firmie

baner do raportu zarządzanie zdrowiem w firmie - informator

Skip to content