Zapraszamy do zapoznania się materiałami wideo z następujący wydarzeń:

  • Konferencja online pt. „Co młodszych i starszych pracowników firm różni w sprawach zdrowia?” (11 grudnia 2020 r. )
  • Konferencja pt. „Wyzwania dla prozdrowotnej aktywności firm w kontekście zmian demograficznych” (Łódź, 16 października 2019 r. )
  • Konferencja pt. „Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy” (Łódź, 13 grudnia 2018 r.)
  • Konferencja pt. „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy” (Łódź, 11-12 grudnia 2017 r.)