Konferencja pt. „Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w czasach pandemii” (Łódź, 8 czerwca 2022), wydarzenie zrealizowane w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi, pod honorowym patronatem Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi*.

*Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.