Zachęcamy do zapoznania się poniższymi stronami internetowymi dotyczącymi problematyki zarządzania zdrowiem, promocji zdrowia w odniesieniu do problemu starzenia się pracowników.