Jest nam niezmiernie miło poinformować, że właśnie ukazał się nasz nowy raport pt. „Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1015 pracowników średnich i dużych firm w Polsce”.

Raport "Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa"
Raport „Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa”

Przygotowaliśmy dla Państwa publikację poświęconą zagadnieniu zarządzania zdrowiem pracowników średnich i dużych firm w Polsce. Prezentuje ona, jak różniące się wiekiem grupy personelu oceniają swoje zdrowie, postrzegają determinanty jego stanu, jakie niesprzyjające zdrowiu zachowania realizują oraz jak oceniają prozdrowotne działania pracodawców i czego od nich oczekują.

Mamy nadzieję, że zawarte w raporcie informacje pomogą menedżerom firmowych programów promocji zdrowia w jak najlepszym dostosowaniu ich do specyfiki różnych generacji personelu. Zainspirują ich do prowadzenia wysokiej jakości prac diagnozujących odmienności w sprawach zdrowia młodszych i starszych pracowników, ułatwią wybór dostosowanych do ich wymogów oddziaływań i pomogą w skutecznym wdrażaniu prozdrowotnej strategii firmy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym raportem, który jak zawsze jest dostępny bezpłatnie w formie elektronicznej. Dokument można przejrzeć lub pobrać za pomocą poniższego odnośnika.

 

>>>”Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się  społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1015 pracowników średnich i dużych firm w Polsce”<<<

 

Raport został przygotowany w oparciu o wyniki reprezentatywnego, ogólnopolskiego badania 1015 pracowników przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób. Badanie zostało zrealizowane w grudniu 2019 r. techniką CAPI, czyli wspomaganych komputerowo wywiadów z wykorzystaniem urządzenia mobilnego (ang. computer assisted personal interview). Wywiady te były realizowane przez ankieterów na terenie przedsiębiorstw reprezentujących wszystkie branże, zlokalizowanych w 16 województwach. Badanie oraz raport z jego wyników zostały wykonane w ramach projektu pt. Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników. Zadanie jest realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia. Projekt ten koordynuje Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.