Zapraszamy do lektury raportu pt. „Analiza międzynarodowej literatury naukowej na temat skuteczności programów promocji zdrowia w zakładach pracy w kontekście starzenia się populacji wraz z rekomendacjami dotyczącymi potrzeb i możliwości wdrożenia takich programów w warunkach polskich w obecnej i ewentualnie przyszłej edycji NPZ”, opracowanego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

Celem opracowania była:

  • identyfikacja dowodów naukowych na skuteczność promocji zdrowia w miejscu pracy w przeciwdziałaniu lub łagodzeniu skutków starzenia się ludności dla zakładów pracy, tj. kurczenia się zasobów pracy oraz spadku produktywności starzejącego się personelu powiązanego z absencją chorobową i prezentyzmem;
  • prezentacja wiedzy naukowej na temat stanu i uwarunkowań tego rodzaju wdrożeń w zakładach pracy w Polsce,
  • sformułowanie rekomendacji dotyczących możliwych kierunków wsparcia pracodawców w Polsce w promowaniu zdrowia personelu dla przeciwdziałania lub łagodzenia następstw starzenia się ludności w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Przygotowanie raportu wiązało się z analizą literatury naukowej (polskiej i angielskojęzycznej) oraz tzw. przykładów dobrej praktyki w realizacji działań prozdrowotnych w zakładach pracy w kontekście omawianego procesu demograficznego.

Kliknij w okładkę, żeby otworzyć raport.