Konferencja pt. „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy” (Łódź, 11-12 grudnia 2017 r.)