Konferencja w formule online pt. „Co młodszych i starszych pracowników firm różni w sprawach zdrowia?” (11 grudnia 2020 r.)*

*Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020, finansowane przez Ministra Zdrowia.