Raporty z badań

W tym miejscu warto zapoznać się z prezentacją pochodzącą z jakościowego (przeprowadzonego metodą fokusową) badania potrzeb i oczekiwań dotyczących informacji na temat zakładowych programów promocji aktywnego i zdrowego starzenia się. Głównym celem było rozpoznanie stosunku pracodawców i menadżerów do problemów starzenia się społeczeństwa i zarządzania zdrowiem personelu w zakładach pracy oraz potrzeb edukacyjnych w tym zakresie.

Pobierz materiał tutaj