Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi przygotował materiały edukacyjne dla pracowników „Zachowania prozdrowotne związane ze stylem życia w kontekście ekspozycji zawodowej – Jak pozostać aktywnym zawodowo mimo upływu czasu i pogarszania się zdrowia? Dlaczego warto pracować jak najdłużej?” Opracowanie pomoże zrozumieć, jak istotne jest – zarówno w aspekcie zdrowotnym, ekonomicznym, jak i społecz­nym – kontynuowanie aktywności zawodowej jak najdłużej. Dostarczy także wiedzy na temat zmian zachodzących wraz z wiekiem w organizmie człowieka, co pozwoli pracownikom poznać przyczyny malejącej zdolności do pracy oraz będzie podstawą wspólnego – wraz z pracodawcą – planowa­nia obowiązków zawodowych tak, aby wykorzystać doświadczenie i potencjał starszych pracowników, uwzględniając ich ograniczenia. Eksperci Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi w przygotowanym opracowaniu wskazują także, które obszary i w jaki sposób należy wspierać, aby skutecznie i długofalowo utrzymywać zdrowie i aktywność zawodową. Zapraszamy do lektury opracowania.

Kliknij w okładkę, aby otworzyć broszurę.