Motywowanie do uczestnictwa w programie i wdrażania prozdrowotnych zmian w stylu życia