Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami multimedialnymi ekspertów Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz zaproszonych gości, które zostały zaprezentowane w dniach 29 – 30 listopada 2022 r., podczas webinaru skierowanego do profesjonalistów służby medycyny pracy nt. rozwiązań w zakresie wsparcia pracownika i pracodawcy w jak najdłuższej aktywności zawodowej.

 

Dzień 1

Służba medycyny pracy we wsparciu pracownika i pracodawcy w jak najdłuższej aktywności zawodowej

prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa

Warsztaty:

 

Przepisy prawne przydatne w pracy osoby starszej (w tym kwestie dotyczące niepełnosprawności)

dr Marcin Rybacki, prof. dr hab. n. med. Jolanta Walus iak-Skorupa,
dr Sylwia Świder ska-Kiełbik

 

Badania czynnościowe układu oddechowego i interpretacja badań u osób starszych

dr Ewa Nowakowska-Świrta, dr Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska,
lek. Monika Najder-Gawlik

 

Choroby pośrednio związane z pracą oraz skutki zdrowotne nowych form pracy u osób starszych

dr hab. n. med. Andrzej Marcinkiewicz, prof. dr hab. n. med. Marta Wiszniewska,
prof. dr hab. n. med. Kinga Polańska

 

Czynniki szkodliwe i ich wpływ na zdrowie wraz z wiekiem, uwarunkowania genetyczne wrażliwości na czynniki środowiska pracy

prof. dr hab. Edyta Reszka, prof. dr hab. Joanna Jurewicz


Dzień 2

Warsztaty:

 

Wsparcie profesjonalistów służby medycyny pracy w profilaktyce chorób układu ruchu i obwodowego układu nerwowego

lek. Jadwiga Magnuska, prof. dr hab. n. med. Marta Wiszniewska,
prof. dr hab. n. med. Kinga Polańska

 

Wsparcie profesjonalistów służby medycyny pracy w profilaktyce chorób układu krążenia i chorób układu oddechowego u starszych pracowników

dr Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska, lek. Monika Najder -Gawlik,
dr Ewa Nowakowska-Świrta

 

Pracownik z cukrzycą – wsparcie utrzymania aktywności zawodowej

dr hab. n. med. Andrzej Marcinkiewicz,
prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa

 

Zaburzenia i ocena funkcji poznawczych u osób starszych

dr Marcin Rybacki, dr Sylwia Świderska-Kiełbik