Rozwiązania w zakresie wsparcia pracownika i pracodawcy w jak najdłuższej aktywności zawodowej

Zapraszamy profesjonalistów służby medycyny pracy do udziału w bezpłatnym szkoleniu w formie e-learningu nt. rozwiązań w zakresie wsparcia zdrowia i jak najdłuższej aktywności zawodowej pracowników.

>>> PRZEJDŹ NA PLAFTORMĘ SZKOLENIOWĄ <<<

 

Szkolenie obejmuje 9 modułów: 

  • Kompleksowy model przeciwdziałania wczesnemu wykluczeniu z rynku pracy – rola służby medycyny pracy
  • Możliwość wykonywania pracy wymagającej określonej sprawności psychofizycznej wraz z wiekiem
  • Badania w kierunku chorób układu oddechowego u osób starszych
  • Praca zdalna – szansa i wyzwanie dla starzejących się pracowników
  • Narząd wzroku – zmiany związane z wiekiem – schorzenia, kryteria zdrowotne
  • Zmiany w obrębie układu ruchu związane z wiekiem– profilaktyka i zasady ergonomii
  • Narażenie na czynniki szkodliwe dla układu oddechowego u starzejących się pracowników
  • Medycyna stylu życia. Jak zdrowo i aktywnie się starzeć?
  • Zdrowie psychiczne u starzejącego się pracownika
Kliknij w okładkę, żeby zobaczyć program

W czasie trwania szkolenia do Państwa dyspozycji dostępni są eksperci Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Konsultacje możliwe są w każdy poniedziałek od listopada i grudnia, w godzinach 10.00 – 11.30.

Problemy orzecznicze wśród osób starszych, opieka profilaktyczna nad pracownikiem

Marta Wiszniewska, Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska, Marcin Rybacki, Jolanta Walusiak-Skorupa

Ergonomia, promocja zdrowia wśród osób starszych

Kinga Polańska, Magdalena Janc, Krzysztof Puchalski, Eliza Goszczyńska

Zdrowie psychiczne osób starszych, wsparcie psychologiczne pracowników

Kaja Staszewska, Edyta Klimczak

Uczestnicy po ukończonym szkoleniu otrzymają imienny certyfikat uczestnictwa (10 punktów edukacyjnych*)

 

* Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

 

Zapraszamy do rejestracji!