Wywiad z Iwoną Bartczak, laureatką brązowego Certyfikatu Menadżera Promocji Zdrowia

 – (…) troska o zdrowie personelu to zysk dla instytucji, ponieważ „zaopiekowany” pracownik, to lepsza wydajność i mniejsza absencja chorobowa. Podejmowane przez pracodawców działania skutkują także wzmocnieniem więzi z organizacją, zwiększają lojalność wobec niej. Niosą również pozytywny przekaz, że firmie zależy na zdrowiu załogi, która czuje się w pewien sposób doceniona poprzez różnego rodzaju benefity – podkreśla Iwona Bartczak, laureatka brązowego Certyfikatu Menadżera Promocji Zdrowia. Więcej o pracy menadżera promocji zdrowia, motywacji, a także zarządzaniu zdrowiem w instytucji kultury, można przeczytać w udzielonym dla Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy wywiadzie.

Wywiad z Iwoną Bartczak
Kliknij w okładkę, żeby przeczytać wywiad.

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020, finansowane przez Ministra Zdrowia.