Wspieranie zdrowego odżywiania się pracowników jest kolejnym z przejawów ponadstandardowej troski firm. Co piąty z badanych średnich i dużych pracodawców bezpłatnie oferował (w okresie dwóch lat poprzedzających badanie) owoce, warzywa lub inne zdrowe produkty. Podobne rozpowszechnienie miało dofinansowanie pracownikom abonamentów/kart na posiłki do wybranych barów lub restauracji.

Dane pochodzą z Raportu .

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).