14 i 15 września 2023 r. mieliśmy okazję gościć na V edycji Ogólnopolskiego Forum Służby BHP pod nazwą „Wizja ZERO”. Tytuł wydarzenia odnosił się do poprawy zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom oraz walki z nowotworami i chorobami układu krążenia pochodzenia zawodowego. Organizatorem przedsięwzięcia było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a partnerami m.in. Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi, Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Dozoru Technicznego oraz Pracodawcy RP.

W trakcie sesji inauguracyjnej prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, miała okazję wygłosić  referat pt. „Działania ograniczające występowanie chorób zawodowych”. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli także okazję wysłuchać również innych naszych specjalistów w dwóch panelach tematycznych. W dyskusji dotyczącej ograniczenia chorób zawodowych i nowoczesnych technologii głos zabrała prof. dr hab. n. med. Marta Wiszniewska z Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Natomiast w panelu „Zdrowie i dobrostan pracowników” udział wziął dr Krzysztof Puchalski z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w Zakładzie Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia Środowiskowego Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Drugiego dnia wydarzenia Pani prof. dr hab. n. med. Marta Wiszniewska z Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi współprowadziła również warsztaty doskonalące kompetencje pracowników służby bhp w tematyce chorób zawodowych.

Podczas V Ogólnopolskiego Forum Służby BHP można było także spotkać naszych specjalistów w strefie wystawienniczej, gdzie na stoisku konsultacyjnym wszystkie zainteresowane osoby mogły skorzystać z bezpłatnego poradnictwa w zakresie zarządzania zdrowiem zróżnicowanego wiekowo personelu firm, dowiedzieć się więcej na temat projektu oraz realizowanych i planowanych działań czy zapoznać się z naszymi publikacjami. Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie www.forum.ospsbhp.pl. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.