Zapraszamy do zapoznania się z ramowym programem konferencji pt.„Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy”, która odbędzie się 13 grudnia br. w Łodzi.
Konferencja jest realizowana w ramach projektu pt. „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” realizowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanego przez Ministra Zdrowia.

O rozpoczęciu rekrutacji poinformujemy niebawem.

Grafika przedstawia program konferencji.