„Promowanie integracji społecznej oraz wsparcie zdolności do pracy osób z chorobami przewlekłymi” i „Wspieranie dobrostanu, zdrowia i aktywności zawodowej pracowników – pakiet rozwiązań dla zakładów pracy” to nowe poradniki i zarazem praktyczne narzędzia dla pracodawców i menedżerów zarządzających kwestiami zdrowia i wellbeingu w organizacjach.

Opracowania powstały w międzynarodowym projekcie CHRODIS PLUS, finansowanym przez UE, a obecnie zostały rozwinięte i dostosowane do warunków polskich przez ekspertów Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

Pierwszy z poradników pomoże pracodawcom zrozumieć korzyści płynące z zatrudniania, integracji spo­łecznej, pozostania w pracy i reintegracji osób z chorobami przewlekłymi. Materiały te pozwolą stworzyć środowisko ułatwiające osiąganie pożądanych wyników: wy­dajności, satysfakcji z pracy i zaangażowania.

Opracowanie do pobrania tutaj.

W drugim poradniku przedstawiono 7 wyzwań, które międzynarodowi eksperci uznali za kluczowe dla zdrowia populacji pracującej w UE. To odżywianie się, aktywność fizyczna, ergonomia, stres i kondycja psychiczna, regeneracja po pracy, atmosfera pracy oraz palenie tytoniu i konsumpcja alkoholu. Każde z tych wyzwań może być skutecznie zaopiekowane w zakładach pracy – z korzyścią dla zdrowia i dobrostanu pracowników, jak również lepszego funkcjonowania organizacji. Można to osiągnąć przez podjęcie i integrację działań z czterech obszarów:

1) wzmacnianie wiedzy
i umiejętności,

2) tworzenie wspierającego środowiska pracy,

3) budowanie wewnętrznej polityki prozdrowotnej oraz

4) motywowanie personelu do dbania o zdrowie.

Poradnik przedstawia konkretne propozycje działań w tych obszarach, w odniesieniu do każdego z przywołanych wyzwań. Takie uporządkowanie rekomendowanych działań może służyć jako praktyczne narzędzie do planowania skutecznych interwencji wspierających zdrowie pracowników. Można też wykorzystać je podczas „remanentu” wdrożonych już rozwiązań, by zobaczyć, na ile są one kompleksowe, spójne i zintegrowane – co jest jednym z kluczowych warunków ich skuteczności.

Opracowanie do pobrania tutaj.

Zapraszamy do pobrania i korzystania z poradników. Służymy również wsparciem konsultacyjnym ekspertów Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi w procesie wdrażania zaproponowanych rozwiązań w firmie.

Link do Centrum Konsultacyjnego dostępny jest tutaj.