Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami opracowanymi na konferencję „Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy”, która odbyła się 13.12.2018r. w Łodzi.

Znajdziecie w nich Państwo zarówno materiały przygotowane przez ekspertów z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy m.in. wyniki badań, diagnoz, wskazówki metodyczne dotyczące zarządzania zdrowiem w miejscu pracy jak i praktyczne przykłady działań realizowanych w firmach i adresowanych do zróżnicowanych wiekowo grup (ING Bank Śląski, Cemex Polska Sp. z o.o., Sitech Sp. z o.o., Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego).

Konferencja i prezentacje zostały przygotowane w ramach projektu pt. „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników”. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.