W 2023 roku eksperci z multidyscyplinarnego zespołu Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi we współpracy z ekspertami zewnętrznymi w ramach działalności Centrum Konsultacyjnego udzielili łącznie 79 konsultacji.

Najczęściej poruszane w czasie konsultacji zagadnienia to:

  • Podniesienie produktywności i ograniczenie absencji wynikającej z chorób, dolegliwości i procesów starzenia poprzez wpływ na styl życia pracowników
  • Diagnoza potrzeb zdrowotnych personelu
  • Zwiększenie skuteczności benefitów i działań prozdrowotnych
  • Planowanie, wdrożenie i rozwijanie strategii promocji zdrowia personelu
  • Przeciwdziałanie malejącej sprawności fizycznej oraz radzenie sobie z obciążeniem pracą występującym wraz z wiekiem

Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie i zachęcamy do korzystania z naszego wsparcia w 2024 roku.

Więcej informacji na temat konsultacji, formularz zgłoszeniowy oraz zakres tematyczny udzielanego przez nas wsparcia można znaleźć w zakładce „CENTRUM KONSULTACYJNE

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!