Miło nam poinformować, że w ramach projektu „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników,”* właśnie przyznaliśmy pierwszy Srebrny Certyfikat Menadżera Promocji Zdrowia. Jego laureatką jest Pani Iwona Fijałkowska z Departamentu Strategii HR Pionu Zasobów Ludzkich Banku Pekao S.A. Serdecznie gratulujemy!

Certyfikat Menadżera Promocji Zdrowia jest dokumentem potwierdzającym posiadanie kompetencji z zakresu zarządzania programami promocji zdrowia w pracy. Promocja zdrowia w pracy jest strategią działania, którą opisuje hasło „zdrowy pracownik w zdrowej organizacji”. Obejmuje nie tylko aktywności wymagane od pracodawcy na mocy prawa, ale głównie te, które wykraczają poza obligacje do ochrony zdrowia w miejscu pracy. Jednym z kluczowych warunków otrzymania Certyfikatów jest uczestnictwo w wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, dotyczących zarządzania zdrowiem pracowników. Uprzejmie informujemy wszystkie osoby zajmujące się działaniami wellbeingowymi wśród pracowników swoich firm, zainteresowane uzyskaniem Certyfikatu, że w ramach projektu „Edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy”, realizowanego w nowej edycji NPZ**, planujemy zorganizować cykl webinariów podejmujących te tematy. Łącznie w latach 2022 – 2025 będzie to co najmniej 9 wydarzeń tego rodzaju. Ponadto pod koniec 2025 roku przeprowadzimy konferencję podsumowującą projekt.

Więcej informacji na temat procesu certyfikacji, a także o laureatach, można znaleźć w zakładce Certyfikat Menadżera Promocji Zdrowia oraz Zdobywcy certyfikatów. Zachęcamy również do śledzenia strony internetowej oraz Facebooka projektu, w których na bieżąco będziemy Państwa informować o naszej bezpłatnej ofercie szkoleniowej oraz innych działaniach realizowanych w ramach projektu Praca na Zdrowie.

 

* Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia

** Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia