Jest nam niezwykle miło poinformować, że konferencja pt. „Doskonalenie zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy”*, która odbędzie się 13 grudnia br. została objęta patronatem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Bardzo dziękujemy!

Grafika przedstawia logo ZUS podpisanego jako patronat.

*Konferencja realizowana jest w ramach projektu pt. “Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.