Konferencja pod tytułem „Doskonalenie programów zarządzania zdrowiem różnych generacji personelu firmy” odbyła się 13 grudnia 2018r w hotelu Novotel Łódź Centrum, przy ulicy Piłsudskiego 11A.

W wydarzeniu wzięły udział 92 osoby. Byli to reprezentanci ok. 60 różnych zakładów pracy. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele m.in. pracodawców, kadry kierowniczej zakładów pracy, specjalistów HR, specjalistów BHP, specjalistów CSR, specjalistów służby medycyny pracy, organizacji pracowniczych. W czasie wydarzenia, wystąpienia zaprezentowali eksperci z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy oraz przedstawiciele firm. Odbyły się także dyskusje dotyczące działań prozdrowotnych prowadzonych w miejscach pracy.

Organizatorem merytorycznym wydarzenia było Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy działające w Instytucie Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi.

Konferencja została zrealizowana w ramach projektu pt. „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” realizowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanego przez Ministra Zdrowia.

Uczestnicy obrad mieli możliwość zainspirowania się doświadczeniami przedstawicieli firm, które promują zdrowie swoich pracowników z uwzględnieniem perspektywy ich wieku. Ponadto, dzięki wystąpieniom ekspertów, mogli poszerzyć swoje kompetencje w zakresie kluczowych metodyk, istotnych dla zapewnienia wysokiej jakości realizacji takich oddziaływań w zakładach pracy.

Poniżej Program konferencji:

Konferencja objęta była honorowymi patronatami: Głównego Inspektora Pracy, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz patronatami: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i portalu “Raport CSR”.