>>>  Zobacz pełną wersję newslettera  <<<


Pilotaż materiałów edukacyjnych wspierających zdrowie pracowników

 

Wakacyjny zastój? Nic z tych rzeczy! Absolutnie nie zwalniamy tempa i dziś przychodzimy z kolejną, bardzo ciekawą propozycją współpracy.

Jednym z działań zaplanowanych w tym roku w projekcie Praca na zdrowie jest ewaluacja pakietu materiałów edukacyjnych adresowanych do pracodawców i menadżerów zajmujących się w zakładach pracy wellbeingiem personelu lub zamierzających podjąć takie działania.

Pakiet ma na celu wsparcie firm w tworzeniu warunków pracy i rozwiązań, które sprzyjają wzmacnianiu dobrostanu, zdrowia i zdolności do pracy, zapobiegają rozwojowi chorób przewlekłych i pomagają osobom z chorobami przewlekłymi kontynuować aktywność zawodową. Materiały te powstały w ramach międzynarodowego projektu Chrodis +, natomiast tłumaczenia i adaptacji treści do warunków polskich dokonali eksperci Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Serdecznie zapraszamy pracodawców i menadżerów firm chętnych do wzięcia udziału w pilotażu pakietu, tj. przygotowaniu jego recenzji w oparciu o przesłanych przez nas kilka pytań. Zależy nam, by grupa osób uczęszczających w ewaluacji pochodziła z różnorodnych zakładów pracy. Mogą to być przedsiębiorstwa prywatne, publiczne, a także instytucje; organizacje małe, średnie i duże; mające doświadczenia w promowaniu zdrowia pracowników, jak i dopiero planujące wspieranie dobrostanu załogi.

Osoby, które wezmą w nim udział, będą miały pierwszeństwo w dostępie do pakietu i skorzystaniu z niego w praktyce. Pilotaż będzie okazją do rozwoju własnej refleksji na temat przedsięwzięć prozdrowotnych w firmie, wymiany doświadczeń, przekonsultowania dotychczasowych działań wellbeingowych z ekspertami Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.

Dzięki uwagom i spostrzeżeniom, które zgromadzimy w pilotażu, będziemy mogli dostosować treści pakietu do potrzeb i możliwości praktyków promocji zdrowia w zakładach pracy w naszym kraju. Osoby zainteresowane uzyskaniem bliższych informacji nt. pilotażu materiałów prosimy o kontakt mailowy pod adresem: pracanazdrowie@imp.lodz.pl lub telefoniczny: 42 6314-685/686.

 


 

Zapraszamy również do skorzystania z bezpłatnych konsultacji wspierających zdrowie i aktywność zawodową zróżnicowanego wiekowo personelu firm, udzielanych przez multidyscyplinarny zespół ekspertów Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Z konsultacji mogą skorzystać wszystkie firmy zlokalizowane w Polsce, niezależnie od wielkości, formy własności i profilu działalności oraz zaawansowania realizowanych działań prozdrowotnych dla pracowników. Udział w konsultacjach jest nielimitowany oraz bezpłatny. Zapraszamy do kontaktu pracodawców, menadżerów, specjalistów HR, PR, EB, CSR, BHP oraz profesjonalistów służby medycyny pracy.

Aby zapisać się na konsultacje, wystarczy wypełnić formularz dostępny w zakładce Centrum Konsultacyjne na stronie projektu lub wysłać e-mail na adres: pracanazdrowie@imp.lodz.pl. Następnie, w ciągu 3 dni roboczych od wysłania wiadomości, ekspert IMP podejmie kontakt w celu ustalenia konkretnego terminu konsultacji lub bezpośrednio odpowie na zadane pytania.

Same konsultacje odbywają się zdalnie – w formie rozmowy telefonicznej lub telekonferencji, możliwe jest także odbycie bezpośredniego spotkania w siedzibie firmy lub w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Informacji organizacyjnych dotyczących konsultacji udzielamy również telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 15.00, pod numerem telefonu: 42 6314 685.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 


 

Nasze działania są częścią projektu„Edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia.