„Kwestionariusz do badania kultury zdrowia w zakładzie pracy”

>>>  Zobacz pełną wersję newslettera  <<<

Oddajemy w Państwa ręce „Kwestionariusz do badania kultury zdrowia w zakładzie pracy”. Jest to kolejne narzędzie dedykowane pracodawcom i osobom zarządzającym zdrowiem w firmach, opracowane w ramach projektu „Praca na zdrowie”, finansowanego przez Ministra Zdrowia ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Kwestionariusz do badania kultury zdrowia w zakładzie pracy” oraz wcześniej wypracowane narzędzia tj „Kwestionariusz do subiektywnej oceny stanu zdrowia personelu firmy” i „Kwestionariusz do oceny zachowań i postaw personelu wobec zdrowia” wraz z opisami rekomendowanej metodyki ich stosowania są udostępnione bezpłatnie do zastosowań niekomercyjnych, z uznaniem autorstwa (CC BY-NC-ND 4.0).

>>>Zobacz pozostałe kwetionariusze<<<

Zapraszamy również do skorzystania z bezpłatnych konsultacji wspierających zdrowie i aktywność zawodową zróżnicowanego wiekowo personelu firm, udzielanych przez multidyscyplinarny zespół ekspertów Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Z konsultacji mogą skorzystać wszystkie firmy zlokalizowane w Polsce, niezależnie od wielkości, formy własności i profilu działalności oraz zaawansowania realizowanych działań prozdrowotnych dla pracowników. Udział w konsultacjach jest nielimitowany oraz bezpłatny. Zapraszamy do kontaktu pracodawców, menadżerów, specjalistów HR, PR, EB, CSR, BHP oraz profesjonalistów służby medycyny pracy.

Aby zapisać się na konsultacje, wystarczy wypełnić formularz dostępny w zakładce Centrum Konsultacyjne na stronie projektu lub wysłać e-mail na adres: pracanazdrowie@imp.lodz.pl. Następnie, w ciągu 3 dni roboczych od wysłania wiadomości, ekspert IMP podejmie kontakt w celu ustalenia konkretnego terminu konsultacji lub bezpośrednio odpowie na zadane pytania.

Same konsultacje odbywają się zdalnie – w formie rozmowy telefonicznej lub telekonferencji, możliwe jest także odbycie bezpośredniego spotkania w siedzibie firmy lub w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Informacji organizacyjnych dotyczących konsultacji udzielamy również telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 15.00, pod numerem telefonu: 42 6314 685.

ZGŁOŚ SIĘ NA KONSULTACJE

Nasze działania są realizowane w ramach projektu „Edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy”, realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia.