Jedną z korzyści płynących z wdrażania programów zarządzania zdrowiem i aktywnego starzenia się, zdaniem badanych pracodawców, jest przywiązanie pracownika do firmy. Cytat jaki prezentujemy na poniższej grafice pochodzi z badań fokusowych realizowanych w 2017 roku przez .

Grafika z fioletowym kołem na zielonym tle i kolorowymi trójkątami. Fioletowe koło z tekstem o korzyściach z wdrażania programów promocji zdrowia.