Zapraszamy do korzystania z naszego kanału w serwisie YouTube . Sukcesywnie go wzbogacamy treściami multimedialnymi. Jest już na nim 11 klipów, w tym 9 krótkich wykładów pokonferencyjnych. Jest wśród nich m.in. wystąpienie dr Elżbiety Korzeniowskiej: prezentujące wyniki badania przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy IMP w Łodzi w 2017 r. z 1000 przedstawicielami kadry firm, zatrudniających minimum 50 pracowników. Dotyczyło m.in. rodzajów problemów w firmach, które dotykają konsekwencje starzenia się społeczeństwa, opinii menedżerów na temat wdrażania kompleksowych programów zarządzania zdrowiem różnych pokoleń personelu oraz sposobu postępowania firm z pracownikami, którzy osiągają wiek emerytalny.