Gorąco zachęcamy do lektury artykułu Elizy Goszczyńskiej z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi), który ukazał się w nowym numerze czasopisma “” (wydawanego przez ).

Artykuł porusza kwestię podejmowaną przez demografów, przewidujących szybkie zintensyfikowanie kryzysu demograficznego. Publikacja odpowiada na pytania o jego możliwe następstwa w zakładach pracy oraz o dostrzegane przez pracodawców zagrożenia dla własnych organizacji.