Jak opracować, wdrożyć i ocenić strategię działań prozdrowotnych w zakładzie pracy?

Eksperci z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscy Pracy Instytutu Medycyny Pracy w ramach bezpłatnych konsultacji mogą doradzić firmie:

  • dlaczego warto traktować aktywności na rzecz zdrowia załogi w kategoriach spójnego systemu wzajemnie powiązanych oddziaływań, a nie pojedynczych, powtarzanych akcji profilaktycznych,
  • jak powoływać zespół inicjatorów i realizatorów takiej strategii,
  • jak dokonywać diagnozy sytuacji zdrowotnej firmy, dobierać odpowiednie działania wellbeingowe, a także prowadzić ocenę ich przebiegu i efektów,
  • jak organizować kampanie informacyjne dotyczące strategii, czy adresowaną do pracowników firmy, czy skierowaną na zewnątrz organizacji.

Więcej na ten temat w filmie promocyjnym, który właśnie ukazał się na kanale YouTube projektu Praca na Zdrowie. Zapraszamy do oglądania, udostępniania materiału dalej, a także do dyskusji w komentarzach.

Zapraszamy osoby zainteresowane tematyką zarządzania zdrowiem pracowników w zakładach pracy do udziału w bezpłatnych konsultacjach, realizowanych w ramach Centrum Konsultacyjnego. Aby zapisać się na konsultacje wystarczy wypełnić formularz dostępny w zakładce Centrum Konsultacyjne lub wysłać e-mail na adres: pracanazdrowie@imp.lodz.pl. Następnie, w ciągu 3 dni roboczych od wysłania wiadomości, ekspert IMP podejmie kontakt w celu ustalenia konkretnego terminu konsultacji lub bezpośrednio odpowie na zadane pytania.

Same konsultacje odbywają się zdalnie – w formie rozmowy telefonicznej lub telekonferencji. W zależności od sytuacji epidemicznej, możliwe jest także odbycie bezpośredniego spotkania w siedzibie firmy lub w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Informacji organizacyjnych dotyczących konsultacji udzielamy również telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 15.00, pod numerem telefonu: 42 6314 538.