Zachęcamy do korzystania z materiałów szkoleniowych, które dla Państwa przygotowaliśmy.

Broszura: zawiera podstawowe dane o specyfice funkcjonowania w pracy personelu 50+ oraz zasady wdrażania strategii promocji zdrowia uwzględniającej ich potrzeby zdrowotne.

Ulotka: informuje o korzyściach płynących z wdrażania w zakładach pracy strategii promocji zdrowia.

baner do raportu zarządzanie zdrowiem w firmie

baner do raportu zarządzanie zdrowiem w firmie - informator

Zapraszamy do ich lektury, pobierania i dzielenia się z osobami zainteresowanymi kwestią zarządzania zdrowiem w firmie i problemem starzenia się personelu.

Materiały zostały przygotowane w ramach projektu pt. „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników”. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.