Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w ramach projektu Praca na Zdrowie właśnie ukazała się nowa publikacja pt. „Fizjologiczne i ergonomiczne aspekty organizacji pracy zdalnej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników starszych”, opracowana przez zespół specjalistów Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi – Alicję Bortkiewicz, Teresę Makowiec-Dąbrowską, Jadwigę Siedlecką oraz Zbigniewa Jóźwiaka.

Fizjologiczne i ergonomiczne aspekty organizacji pracy zdalnej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników starszych

Stan zagrożenia zdrowia związany z pandemią COVID-19 skłonił wielu pracodawców do wdrożenia pracy zdalnej, czyli wydania pracownikom polecenia, aby wykonywali swoje obowiązki zawodowe w domu. Umożliwienie pracownikom tymczasowego (a czasem stałego) wykonywania pracy poza siedzibą firmy jest jednym ze sposobów zapobiegania szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2 przy jednoczesnym utrzymaniu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pandemia COVID-19 w dużym stopniu wpłynęła na rozpowszechnienie pracy zdalnej we wszystkich krajach UE. Jednocześnie wykazano, że ponad połowa pracowników, którzy rozpoczęli pracę z domu od czasu pandemii, nie miała wcześniejszego doświadczenia  w tym zakresie. Tym bardziej istotne jest zebranie oraz usystematyzowanie wskazówek dotyczących racjonalnych sposobów pracy zdalnej, a także jej organizacji w celu zapobiegania jej potencjalnie negatywnym skutkom. Z tego względu przygotowaliśmy dla Państwa publikację poświęconą zagadnieniu pracy zdalnej w kontekście jej fizjologicznych oraz ergonomicznych aspektów. Mamy nadzieję, że zawarte w niej informacje pomogą Państwu w możliwie najlepszym przygotowaniu się do pracy zdalnej, jej wykonywaniu, a także zapobieganiu negatywnych skutków tego rodzaju aktywności zawodowej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową publikacją, która jak zawsze jest dostępna bezpłatnie w formie elektronicznej. Dokument można przejrzeć lub pobrać za pomocą poniższego odnośnika.

>>>Fizjologiczne i ergonomiczne aspekty organizacji pracy zdalnej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników starszych<<<

 

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia.