Sezon rowerowo-biegowo-spacerowy w pełni – warto rozważyć dojeżdżanie rowerem do pracy lub pokonywanie drogi lub jej części pieszo. W jaki sposób firmy mogą to wspierać? Jedną z nieobligatoryjnych aktywności w obszarze promocji zdrowia personelu, o którą pytaliśmy , było zapewnienie stojaków na rowery, pryszniców itp. dla pokonujących drogę do pracy biegiem, rowerem, na rolkach itp. W ostatnich dwóch latach z takim działaniem firm spotkało się 52% badanych. Szklanka do połowy pełna czy do połowy pusta?;-)
W każdym razie, jest jeszcze trochę do zrobienia w tym względzie.

Dane pochodzą z Raportu

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).