Badanie reprezentatywnej próby 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce wykazało, że
wyrywkowe kontrole stanu trzeźwości pracowników na terenie firmy, w okresie dwóch lat poprzedzających badanie, prowadziło 32% firm. Podobnego odsetka (30%) zakładów dotyczy zapewnienie możliwości skorzystania z alkomatu przed przystąpieniem do pracy

Dane pochodzą z Raportu

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).