Z badania zrealizowanego przez zespół Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy wynika, że działania wspierające pracowników w obszarze zdrowia deklaruje 55% badanych średnich i dużych firm. Jest to forma najczęściej wybierana przez firmy.

Dane pochodzą z Raportu

Zachęcamy do zapoznania się – znajdą w nim Państwo wiele innych ciekawych wyników dotyczących diagnozy realizowanych w Polsce działań w obszarze zarządzania zdrowiem w pracy.

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).