Działania mające na celu wspieranie zdrowia pracowników – gotowe materiały i rozwiązania

Efektywna promocja zdrowia, podobnie jak inne działania w obszarze profilaktyki czy edukacji zdrowotnej, jest działaniem długofalowym. Aby chroniła i wzmacniała zdrowie starszych pracowników, powinna być kierowana już do osób z młodszych grup wiekowych. W stosunku do każdej grupy wiekowej rekomendowane są zarówno działania o charakterze uniwersalnym (promocja zdrowego stylu życia, prozdrowotne kształtowanie fizycznego i psychospołecznego środowiska pracy), jak również takie, które są odpowiedzią na jej specyficzne problemy, potrzeby i oczekiwania zdrowotne, zwłaszcza dotyczące szeroko pojętych warunków pracy.

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra Jerzego Nofera w Łodzi przygotował zestawienie dostępnych opracowań dotyczących wspierania zdrowia pracowników. Zebrane materiały odnoszą się do 7 kluczowych aspektów zdrowia i aktywności zawodowej – zdrowego odżywiania; aktywności fizycznej; organizacji pracy i ergonomii; zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia; regeneracji po pracy; atmosfery w pracy; palenia papierosów i spożywania alkoholu. Aby przejść do zestawienia materiałów, wystarczy kliknąć w diagram, poszczególne linki w tekście lub przejść do strony z materiałami za pomocą linku.