Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi serdecznie zaprasza przedstawicieli zakładów pracy (specjalistów ds. HR, PR, BHP, CSR i wszystkich tych, którzy zajmują się planowaniem, organizacją czy realizacją działań prozdrowotnych dla pracowników) do udziału w konsultacjach.

Grafika podzielona na pół. W górnej części jest przyciemnione zdjęcie z ludźmi siedzącymi przy stole z notatkami i laptopem. W dolnej części grafiki jest szare tło z białym napisem informującym o darmowych konsultacjach.

Każda z nich dedykowana jest konkretnej firmie i prowadzonym tam działaniom prozdrowotnym. W tym celu zapraszamy Państwa do siedziby Instytutu Medycyny Pracy lub z przyjemnością spotkamy się na terenie Waszego zakładu pracy.

Konsultacje są finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia w ramach projektu pt. “Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy”.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: 42 6314 685, kamila.knol-michalowska@imp.lodz.pl.

Konsultacje pozwolą m.in.:
– poznać nowe skuteczne metody planowania i wdrażania działań prozdrowotnych, oceny ich przebiegu i efektów,
– uniknąć wielu potencjalnych niepowodzeń, jakie często towarzyszą realizacji programów prozdrowotnych w pracy,
– lepiej zintegrować swoje działania prozdrowotne z kulturą organizacyjną, celami i strategiami rozwoju, wizerunkiem publicznym,
– podnieść skuteczność realizowanych działań prozdrowotnych i zwiększyć osiągane z nich korzyści,
– zracjonalizować niektóre koszty takich działań, uczynić je bardziej opłacalnymi,
– dostosować realizowane działania do potrzeb i oczekiwań personelu oraz zwiększyć poziom uczestnictwa i zainteresowanie pracowników sprawami zdrowia,
– doskonalić zarządzanie programem prozdrowotnym i kompetencje zespołu projektowego.

Warto skorzystać!