Regulaminy firm a używanie tytoniu – perspektywa promocji zdrowia

Palenie papierosów to nawyk ok. co czwartego Polaka. Czy dostosowanie regulaminów firm do obowiązujących przepisów prawa (ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych) jest działaniem wystarczającym z perspektywy promocji zdrowia w pracy? Zapraszamy do zapoznania się z grafikami prezentującymi wyniki badań wraz z komentarzem naszych ekspertów.