Badania fokusowe

Na początku 2017 r. przeprowadziliśmy badanie fokusowe z pracodawcami i menadżerami dotyczące ich potrzeb i oczekiwań dotyczących informacji na temat zakładowych programów promocji aktywnego i zdrowego starzenia się. Poniżej trzy wypowiedzi pochodzące od uczestników badania – zarówno o korzyściach jak i o przeszkodach w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy. Cały raport jest dostępny na naszej stronie.
 
Zachęcamy do zapoznania się z nim.