Książka: „Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników”

Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną publikacją „Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników” pod redakcją Krzysztofa Puchalskiego i Elżbiety Korzeniowskiej z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Skierowana jest do kadry menedżerskiej firm, służby medycyny pracy oraz innych osób odpowiedzialnych za zarządzanie sprawami szeroko pojętego zdrowia personelu, dla których ważna jest problematyka promocji zdrowia w miejscu pracy.

Zasady wdrażania w firmach programów promocji zdrowia zróżnicowanych pokoleń personelu

W swoim wystąpieniu dr Elżbieta Korzeniowska z Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscy Pracy w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi wyjaśnia czym jest i na czym polega koncepcja promocji zdrowia i promocji zdrowia w miejscu pracy. Opisuje również główne zasady wprowadzania zakładowych programów zarządzania zdrowiem (w kontekście różnych pokoleń pracowników firmy), w tym specyfikę realizacji poszczególnych faz takich programów. Zachęcamy do skorzystania z wykładu.

Bezpłatne konsultacje eksperckie dla przedstawicieli zakładów pracy

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi serdecznie zaprasza przedstawicieli zakładów pracy (specjalistów ds. HR, PR, BHP, CSR i wszystkich tych, którzy zajmują się planowaniem, organizacją czy realizacją działań prozdrowotnych dla pracowników) do udziału w konsultacjach.

Każda z nich dedykowana jest konkretnej firmie i prowadzonym tam działaniom prozdrowotnym. W tym celu zapraszamy Państwa do siedziby Instytutu Medycyny Pracy lub z przyjemnością spotkamy się na terenie Waszego zakładu pracy.

Konsultacje są finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia w ramach projektu pt. “Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy”.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: 42 6314 685, kamila.knol-michalowska@imp.lodz.pl.

Konsultacje pozwolą m.in.:
– poznać nowe skuteczne metody planowania i wdrażania działań prozdrowotnych, oceny ich przebiegu i efektów,
– uniknąć wielu potencjalnych niepowodzeń, jakie często towarzyszą realizacji programów prozdrowotnych w pracy,
– lepiej zintegrować swoje działania prozdrowotne z kulturą organizacyjną, celami i strategiami rozwoju, wizerunkiem publicznym,
– podnieść skuteczność realizowanych działań prozdrowotnych i zwiększyć osiągane z nich korzyści,
– zracjonalizować niektóre koszty takich działań, uczynić je bardziej opłacalnymi,
– dostosować realizowane działania do potrzeb i oczekiwań personelu oraz zwiększyć poziom uczestnictwa i zainteresowanie pracowników sprawami zdrowia,
– doskonalić zarządzanie programem prozdrowotnym i kompetencje zespołu projektowego.

Warto skorzystać!

Stan zdrowia, problemy i potrzeby zdrowotne pracowników w kontekście struktury wieku i starzenia się

Wykład mgr Elizy Goszczyńskiej z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi zawiera m.in. dane (w kontekście wieku i starzenia się) dotyczące wybranych parametrów stanu zdrowia, aktywności fizycznej, picia alkoholu i palenia tytoniu oraz wyniki badania sposobów myślenia w sferze zdrowia pracowników w Polsce. Zapraszamy do obejrzenia i posłuchania oraz do zapoznania się z innymi materiałami filmowymi na naszym kanale w serwisie YouTube.

 

Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań personelu dotyczących promocji zdrowia w pracy

Zachęcamy do obejrzenia wykładu dra Krzysztofa Puchalskiego: „Metody i narzędzia diagnozy potrzeb i oczekiwań personelu dotyczących promocji zdrowia w pracy”. Wystąpienie podzielone jest na trzy części:

W swoim wykładzie dr Krzysztof Puchalski z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi wyjaśnia dlaczego warto zwracać uwagę na badania kwestionariuszowe w diagnozie potrzeb i oczekiwań personelu firm, jak zinterpretować uzyskane wyniki oraz jak uniknąć najczęstszych usterek w konstrukcji pytań kwestionariuszowych.

 

 

Kontynuacja programu stymulującego do podejmowania zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej

Z wielką przyjemnością informujemy, że Ministerstwo Zdrowia podpisało umowę na kontynuację programu stymulującego pracowników do podejmowania zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

W jego ramach zaplanowano na bieżący rok m.in. następujące działania:
– prowadzenie akademii kompetencji menadżerów promocji zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej w firmach w postaci konwersatorium oraz videoclipów poświęconych tej problematyce,
– realizowanie bezpłatnych konsultacji zakładowych programów promocji zdrowia dla pracowników (planowanych lub już wdrożonych)
– realizację ogólnopolskiego badania na reprezentatywnej próbie ,nt. odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników.

 

Mamy nadzieję na owocną i inspirującą współpracę w tym roku. Serdecznie zapraszamy do udziału w realizowanych działaniach.

Aktualnie prowadzimy nabór firm do udziału w bezpłatnych konsultacjach dotyczących realizacji działań prozdrowotnych dla pracowników. Zachęcamy do dokonywania zapisów.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Co polskie firmy robią dla zdrowia swoich pracowników – wyniki badań

W swoim wykładzie “Nieobligatoryjna aktywność zakładów pracy w Polsce na rzecz zdrowia personelu” dr Krzysztof Puchalski prezentuje wyniki badań realizowanych przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy IMP w Łodzi dotyczące dobrowolnych działań prozdrowotnych firm w latach 2000-2017. Podejmuje również temat powodów realizacji promocji zdrowia przez zakłady oraz formułuje wnioski dotyczące głównych kierunków przemian w obszarze zarządzania zdrowiem w miejscu pracy.

„Stary człowiek i może. Słów kilka o psychologii dojrzałego człowieka”

Na naszej stronie można m.in. zapoznać się z wykładem: „Stary człowiek i może. Słów kilka o psychologii dojrzałego człowieka” (mgr Justyna Kliombka – Jarzyna), który zawiera treści dotyczące m.in. sytuacji na rynku pracy w kontekście wyzwań demograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. pokolenia Baby Boomers. Zachęcamy do obejrzenia.