Kolejny materiał filmowy

Zachęcamy do obejrzenia wykładu profesora Piotra Szukalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego: „Starzenie się populacji w wieku aktywności zawodowej w Polsce jako problem społeczny i wyzwanie dla konkurencyjności firm”.