Zespół

Jako Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy funkcjonujemy od 1 grudnia 1996 r. w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra hab. med. J. Nofera w Łodzi.

Kim są nasi eksperci?

Nasz zespół ma interdyscyplinarny charakter – są wśród nas socjologowie, pedagodzy oraz specjalista w zakresie zdrowia publicznego.

Na zdjęciu od lewej: mgr Eliza Goszczyńska, mgr Marta Janiszewska-Desperak, dr hab. Piotr Plichta, dr Elżbieta Korzeniowska – kierownik Projektu i Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, dr hab. Jacek Pyżalski, prof UAM, mgr Kamila Knol-Michałowska, dr Krzysztof Puchalski i mgr Alicja Petrykowska (fot. J. Klonowicz).

Braliśmy udział (jako uczestnicy i koordynatorzy) w ponad 20 projektach międzynarodowych finansowanych m.in. przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Światową Organizację Zdrowia, Komitet Badań Naukowych, Komisję Europejską, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy oraz w projektach wykonywanych w ramach Strategicznych Programów Rządowych.

Nasi eksperci są autorami cenionych poradników dla pracodawców oraz narzędzi do ewaluacji programów promocji zdrowia w firmach.

 

Więcej informacji o naszej działalności na stronie Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.