Zdrowa organizacja – aktywności promujące zdrowe zachowania i nawyki wewnątrz organizacji – Paweł Sulich, Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia